We believe every interaction with our patients is an opportunity!

Κέντρο Γυναικολογίας και Μαιευτικής
Gynecology and obstetrics center

01 Ιανουαρίου 2003

Αντισύλληψη

Είναι αξιόπιστα τα τεστ- κύησης που προμηθέυονται οι γυναίκες από τα φαρμακεία;

Τα τέστ – κύησης που προμηθέυονται οι γυναίκες από τα φαρμακεία είναι αξιόπιστα. Στηρίζονται στην μέτρηση στα ούρα μιας ορμόνης, της β- χοριακής γοναδοτροπίνης που μπορεί να ανιχνευθεί από την πρώτη κιόλας ημέρα της καθυστέρησης της περιόδου. Αν γίνει τεστ κύησης ανιχνεύοντας την ορμόνη στο αίμα και όχι στα ούρα, η διάγνωση μπορεί να γίνει και 5-6 ημέρες πρίν την καθυστέρηση της περιόδου καθότι το τεστ θετικοποιήται 9-10 ημέρες μετά την γονιμοποίηση.

Τι εννοούμε με τον όρο αντισύλληψη;

Με τον όρο αντισύλληψη εννοούμε τα μέσα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται για να προληφθεί μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Ποιές είναι οι κυριότερες μέθοδοι αντισύλληψης;

Οι κυριότερες μέθοδοι αντισύλληψης είναι οι εξής:

α. Το αντισυλληπτικό χάπι.

Το αντισυλληπτικό χάπι περιέχει ορμόνες, οιστρογόνα και παράγωγα προγεστερόνης και προλαμβάνει την εγκυμοσύνη αποτρέποντας την απελευθέρωση του ωαρίου από τις ωοθήκες ( ωοθυλακιορρηξία) και διατηρώντας την βλέννα του τραχήλου της μήτρας πυκνή ώστε να μην μπορούν να περάσουν εύκολα τα σπερματοζωάρια. Τα δισκία λαμβάνονται ένα την ημέρα επί τρείς εβδομάδες ξεκινώντας την πρώτη ημέρα της περιόδου . Στην συνέχεια διακόπτονται για μία εβδομάδα για να εμφανιστεί η περίοδος και μετά αρχίζουν πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Το ποσοστό αποτυχίας είναι 0.2 %.

Οφέλη του χαπιού, πέρα από την αντισύλληψη, είναι η ευνοική επίδραση στην δυσμηνόρροια , δηλαδή στον πόνο της περιόδου, η ελλάτωση της απώλειας αίματος στην περίοδο, η προστασία από εξωμήτρια κύηση και πυελικές φλεγμονές, η προστασία ανάπτυξης καλοήθων παθήσεων του μαστού, καθώς και η ελλάτωση του μεγέθους των κύστεων των ωοθηκών και η μειωμένη επίπτωση του καρκίνου του ενδομητρίου και των ωοθηκών. Ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κυρίως οι κίνδυνοι θρόμβωσης και καρδιαγγειακών επεισοδίων που αυξάνονται ιδιαίτερα με την ηλικία, το κάπνισμα και ορισμένους προδιαθεσικούς παράγοντες όπως η υπέρταση και ο διαβήτης. Επίσης μπορεί να προκαλέσει εμέτους, πονοκεφάλους, πόνο στους μαστούς και κολπικές αιμορραγίες.

β. Το κολπικό διάφραγμα.

Το διάφραγμα τοποθετείται στον κόλπο από την ίδια την γυναίκα δύο ώρες πριν από την επαφή και αφαιρείται 6-8 ώρες μετά. Ενεργεί ως μηχανικός φραγμός στην άνοδο του σπέρματος προς την μήτρα, αλλά και ως υποδοχέας σπερματοκτόνων ουσιών , που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές σε συνδιασμό με αυτό. Μειονεκτήματα του διαφράγματος είναι η συχνά κακή εφαρμογή του, καθώς και η δυσκολία στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους , γεγονός που έχει σαν συνέπεια να φεύγει από την θέση του πριν ή κατά την επαφή. Το ποσοστό αποτυχίας κυμαίνεται από 4-20 %.

γ. Οι σπερματοκτόνες ουσίες.

Πρόκειται για χημικές ουσίες που καταστρέφουν ή αδρανοποιούν τα σπερματοζωάρια.Κυκλοφορούν σε τρείς κυρίως μορφές , σε υπόθετα , κρέμες και αφρούς τύπου «αεροζόλ». Τοποθετούνται στον κόλπο 10 περίπου λεπτά πριν από κάθε επαφή. Συχνά η λανθασμένη εφαρμογή οδηγεί σε αποτυχία της μεθόδου. Το ποσοστό αποτυχίας είναι 5-20%.

δ. Το ενδομητρικό σπείραμα(σπιράλ).

Το σπιράλ τοποθετείται από τον γιατρό στην μήτρα κατά την διάρκεια της περιόδου ή αμέσως μετά και παραμένει εκεί για 3-5 χρόνια.Αποφεύγεται σε γυναίκες που δεν έχουν ακόμη παιδιά.Σχεδόν πάντοτε το σπιράλ τοποθετείται χωρίς νάρκωση. Επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν κατά την εφαρμογή ή μετά την εφαρμογή του είναι : η διάτρηση της μήτρας , αυξημένη απώλεια αίματος κατά την περίοδο, πόνος, εξωμήτριος κύηση, πυελική φλεγμονή. Σε ένα ποσοστό 10% το σπιράλ πέφτει στον κόλπο και στη συνέχεια αποβάλλεται. Ποσοστό αποτυχίας είναι 0.8-5%.

Αλλες μέθοδοι αντισύλληψης είναι η διακεκομμένη συνουσία με ποσοστό αποτυχίας 10-38% , το ανδρικό και γυναικείο προφυλακτικό, με ποσοστό αποτυχίας 3-14%, η μέθοδος του ρυθμού κατά την οποία υπολογίζονται οι «γόνιμες» ή «επικίνδυνες» ημέρες και ανάλογα έχει ή όχι επαφή το ζευγάρι.Το ποσοστό αποτυχίας σε αυτή την περίπτωση είναι 15-35%

Ολοκληρώνοντας πρέπει να τονισθεί οτι είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση σχετικά με την αντισύλληψη και τις μεθόδους της. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικός και απαραίτητος ο ρόλος του γυναικολόγου.

Ας ενημερωθούμε έγκαιρα γιατί η αντισύλληψη σχετίζεται άμεσα με την σεξουαλικότητα, με την σχέση και την επικοινωνία μας με το άλλο φύλλο.